Logo Design

  Pris Inkluderer
Timepris (vanlig logodesign)  450kr Standard logo/webdesign
Timepris (Flash/animasjon) 750kr Standard flash/animasjondesign
     
Alle logopakker inkluderer  
 • Logo leveres i GIF, BMP,PSD, og CURVED format
 • Komplett logo i fullfarger
 • Uendelige endringer på logoen i utviklingsstadiet
Logopakke enkel 6250kr
 • 4 unike utkast til logoforslag å velge mellom
 • 4 dagers tournaround på alle logodesign
Logopakke medium 10.000kr
 • 4 unike utkast til logoforslag å velge imellom
 • 7 dagers tournaround på alle logodesign
 • Logo i svart/hvit
 • Komplett promotering (brevark, konvolutt og visitkortutvikling)
Logopakke Avansert 14.000
 • 6 unike utkast til logoforslag å velge imellom
 • 7 dagers tournaround på alle logodesign
 • Logo i svart/hvit
 • Komplett promotering (brevark, konvolutt og visitkortutvikling)
 • Utvikling av slagord
 • 2000 visitkort (trykk på en side, 4 farger, design av visitkort) (1 navn pr 1000 visitkort)
 • Alle filer leveres på CD-rom
© 2018 LangelandHosting. All Rights Reserved.